PS comp
"...všetko zo sveta počítačov"
Business picture
Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania v účastníckej prípojke pre prístup do siete Internet, Patrik Matušík PS comp

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania v účastníckej prípojke pre prístup do siete Internet, Ing. Stanislav Matušík PS comp plus

Kompletný cenník Patrik Matušík PS comp platný od 30.4.2016

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet, Patrik Matušík PS comp

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet, Ing. Stanislav Matušík PS comp plus

Kompletný cenník Ing. Stanislav Matušík PS comp plus platný od 30.4.2016

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2015/2120 - Patrik Matušík PS comp

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2015/2120 - Ing. Stanislav Matušík PS comp plus

Obchodné podmienky pre elektronický obchod spoločnosti PS comp Patrik Matušík

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby, za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenymi podmienkami

Podmienky predaja:
- registrácia na eshop.pscomp.sk
- údaje kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČ a DIČ kupujúceho, pokiaľ je registrovany platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť; telefón a e-mail kupujúceho.
- kód produktu, ktory jednoznačne určuje predmet objednávky
- množstvo požadovanych kusov produktov
- vybrany spôsob platby
- spôsob dodania
- adresu pre dodanie tovaru

Spôsob dopravy:
- tovar zaslať kuriérskou službou po platbe vopred formou zálohovej faktúry, - na dobierku - cenu tovaru sa platí kuriérovi
- tovar prevziať osobne na adrese našej spoločnosti.
Dopravné náklady budú zaúčtované k cene tovaru. Doprava sa neúčtuje pri osobnom odbere. Firma PS comp Patrik Matušík. si vyhradzuje právo zmeny prepravného v prípade, že sa jedná o rozmernejší náklad prípadne vysokú poistnú sumu tovaru. O tejto zmene budete vopred informovany e-mailom alebo telefonicky.
Podmienkou pre dodanie je :
- overenie objednávky
- voľné skladové zásoby objednaného tovaru v objednanom množstve
- prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho.
Po objednaní tovaru sa s Vami prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky spojí náš pracovník a bude Vás informovať o dostupnosti tovaru a termíne dodania, prípadne možnosti osobného prevzatia. Ak ste zvolili dopravu prostredníctvom kuriéra, príde Vám e-mailom alebo poštou zálohová faktúra so splatnosťou 7 dní. Tovar Vám bude zaslany ihneď po zaregistrovaní vašej úhrady na našom účte. Objednany tovar bude dodany zákazníkovi do 7 dní od uhradenia zálohovej faktúry. V prípade že hmotnosť jedného z kusov tovaru z objednávky presiahne 20kg, je možny len osobny odber v sídle predávajúceho. Ak zákazník neuhradí zálohovú faktúru do doby splatnosti, systém PS comp shop ju označí za neplatnú.

Odmietnutie prevzatia objednaného tovaru

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď po prevzatí. Tovar musí byť zabaleny a balenie nesmie byť poškodené. Máte nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, ak je tovar neúplny alebo sa nezhoduje s objednanym tovarom.

Reklamácia

Ak zákazník zistí, že tovar je nefunkčny, alebo inak vadny do 5 pracovnych dní od prevzatia vyrobku môžete tovar priniesť osobne alebo zaslať na adresu sídla našej spoločnosti a na naše náklady kde sa posúdi reklamácia a ak reklamácia bude uznaná, bude vám tovar vymeneny za novy a bezplatne zaslany späť. Ešte pred poslaním tovaru konzultujte závadu s našim servisnym strediskom na čísle 0903537635, alebo e-mailom pscomp@pscomp.sk.
V prípade neoprávnenej reklamácie vám bude naúčtované prepravné a servisny zásah technika podľa platného cenníka servisnych prác!
Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinny doručiť reklamovany tovar s originálnym balením vrátane manuálov, inštalačnych médií, kópia faktúry. Záručná doba je stanovená v záručnom liste dodanym s vyrobkom (ak vyrobca priloží k produktu).
Firma PS comp Patrik Matušík si vyhradzuje právo predĺžiť dobu vybavenia reklamácie pre tovar, ktory je potrebné zaslať na opravu vyrobcovi na dobu nevyhnutne potrebnú na opravu tovaru. Doba vybavenia reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru servisnym strediskom. Oprava v záručnej dobe je bezplatná. Štandardne poskytujeme 24 - mesačnú záručnú dobu na všetok tovar, ak vyrobca neurčí inak.
Tovar je možné do 7 dní odo dňa prevzatia bez udania dôvodu vrátiť, ale len v nepoškodenom stave a neporušenom obale. Firma PS comp Patrik Matušík si vyhradzuje právo odmietnuť bezdôvodne vráteny tovar, ak podmienky vrátenia nebudú zo strany spotrebiteľa dodržané (tovar bude poškodeny, používany alebo inak znehodnoteny spotrebiteľom). Hodnota, ktorú spotrebiteľ za tovar zaplatil mu bude vrátená bankovym prevodom na jeho účet, ak sa nedohodne inak.
Právo na záruku zaniká v prípade, že k vade došlo mechanickym poškodením vyrobku, prevádzkovaním vyrobku v nevhodnych podmienkach, poškodenym záručnej plomby, alebo ak bol uskutočneny zásah do vyrobku inou osobou, ako autorizovanym servisom. Do záruky sa tiež nevzťahuje vada spôsobená živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.
 

Novinky

  • Predaj a servis registračných pokladníc VAROS

Kontakt

PS comp - Patrik MATUŠÍK
Nové Sady 104
951 24

Tel.:0903 537 635
 0905 842 108
Email:pscomp@pscomp.sk


Stanislav Matušík

Tel.:0904 039 621
Email:s.matusik@pscomp.sk